Otočki vjesnik


Izdavač: AVIX DIGITAL, Mali Lošinj, Sv.Marije 17

Glavni urednik: Anton VUNIĆ

Stalni suradnici: Walter SALKOVIĆ, Julijano SOKOLIĆ

Dizajn: Nikola ŠUBIĆ, AVIX DIGITAL

Marketing: Jelena KUČIĆ

Tisak: ARCA d.o.o. za grafičku djelatnost, trgovinu i usluge, A. Stepinca 11, 35400 Nova Gradiška
List izlazi jednom mjesečno i distribuira se na prodajna mjesta na području Lošinja i Cresa,
te drugih krajeva Hrvatske.